ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 Ημερομηνία Τίτλος Αρχείο
 
2015-06-29ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΣΧΙΣ - INVITATION AGM 2015 07
 
2014-06-23ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
INVITATION AGM 2014 07 15.pdf
 
2013-12-17Αποφάσεις Εκ.Γ.Σ.
announcement isxis 2013 12 17.
 
2013-11-22Πρόσκληση Ε.Γ.Σ.
Invitation isxis for E.G.M. 17
 
2013-11-21Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείριση
Ενδιαμεση Κατάστ.Διαχείρισης-
 
2013-06-28Profit/Loss warning
announcement isxis 2013 06 28.
 
2013-06-17ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΙΣΧΙΣ - INVITATION AGM 2013 07
 
2007-12-21Ένδειξη Αποτελέσματος
File not found!
 
2007-08-22Εξαμηνιαία 2007
isxi 6 mnthly results 2007.xls
 
2007-06-27Profit Warning
File not found!
 
2007-06-06Νέα Σύνθεση Δ.Σ.
File not found!
 
2007-05-30Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης
File not found!
 
2007-04-24Ταχυδρομήθηκε η Έκθεση
File not found!
 
2007-04-05Έγκριση Τελικών 2006
ISCHIS- F.S. 2006.doc
 
2007-03-29Συνεχίζεται στις 4/4/07 το Δ.Σ
File not found!
 
2007-03-15Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίο
 
2007-02-26Ένδειξη για το 2006
File not found!
 
2007-02-13Συνεδρία Δ.Σ.
File not found!
 
2007-02-08Σύγκλιση Δ.Σ.
File not found!
 
2006-12-20Profit Warning
File not found!
 
2006-12-18Διάταγμα Επ. Δικαστηρίου Λ/σία
File not found!
 
2006-11-06Αποφάσεις Έκτ. Γεν. Συνέλευσης
File not found!
 
2006-10-11Ταχυδρομήθηκε η Πρόσκληση
File not found!
 
2006-10-03Σύγκλιση Έκτακτης Γ.Σ.
File not found!
 
2006-09-20Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίο
File not found!
 
2006-08-02Αποτελέσματα 1ης Εξαμηνίας
6 mnthly 2006.pdf
 
2006-07-21Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίο
File not found!
 
2006-06-29Profit Warning
File not found!
 
2006-06-16Αποφάσεις Ετ. Γεν. Συνέλευσης
File not found!
 
2006-04-19Ταχυδρομήθηκε η Ετήσια Έκθεση
File not found!
 
2006-04-14Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης 2005
ISCHIS-2005 final.doc
 
2006-03-03Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίο
File not found!
 
2006-01-26Ένδειξη Αποτελέσματος 2005
File not found!
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007