Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης 2005
 

Κον Νώντα Μεταξά

Γενικό Διευθυντή Χ.Α.Κ.

Λευκωσία.

 

14 Απριλίου 2006

 

Κύριε,

 

Θέμα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2005 και καθορισμός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, σε χθεσινή του συνεδρία, εξέτασε και ενέκρινε τις Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2005.

 

Εσωκλείω ολόκληρο το κείμενο των Τελικών Οικονομικών Καταστάσεων για το 2005 όπως αυτές εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν και όπως αυτές θα περιληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Τα πιο πάνω  διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία.

 

To Δ.Σ. αποφάσισε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2006 στις 4:30 μ.μ. στο εστιατόριο DATE CLUB, οδός Αγάθωνος 2, Λυκαβητός, Λευκωσία.

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Anteva Secretarial Services Ltd

Γραμματέας.

 

 

 

 

Κοιν. : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


 

ISCHIS-2005 final.doc

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007