Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίο
 

Θέμα: Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας IΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ για έγκριση των τελικών ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2006.

Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα συνέλθει σε συνεδρία την Πέμπτη, 29 Mαρτίου 2007 και ώρα 4:30 μ.μ., για να εξετάσει και να εγκρίνει τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος 2006. Στην συνεδρία θα καθοριστεί και η ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.


 

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007