Έγκριση Τελικών 2006
 

Θέμα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 και καθορισμός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, σε χθεσινή του συνεδρία, ολοκλήρωσε την εξέταση και έγκριση των Τελικών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2006.

Εσωκλείω ολόκληρο το κείμενο των Τελικών Οικονομικών Καταστάσεων για το 2006 όπως αυτές εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν και όπως αυτές θα περιληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Τα πιο πάνω  διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία.

To Δ.Σ. αποφάσισε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαϊου 2007 στις 5:00 μ.μ. στο εστιατόριο DATE CLUB, οδός Αγάθωνος 2, Λυκαβητός, Λευκωσία.

Με εκτίμηση

Anteva Secretarial Services Ltd

Γραμματέας.

Κοιν. : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


 

ISCHIS- F.S. 2006.doc

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007