Error, query failed
Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίο
 

Κον Νώντα Μεταξά,

Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ,

Λευκωσία

 

                                                 20 Σεπτεμβρίου 2006

 

Κύριε,

 

 

Θέμα: Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας IΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ θα συνεδριάσει στις 3 Οκτωβρίου, 2006 για να εξετάσει τις πρόνοιες του ’ρθρου 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου «Υποχρεώσεις των Συμβούλων ως προς τη Διοίκηση και Διαχείριση της Εταιρείας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά πόσον θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με εισήγηση την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, για κάλυψη ζημιών του παρελθόντος ούτως ώστε αυτή να συνάδει με την καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

Γραμματέας

Αnteva Secretarial Services Ltd.

 

 

 

Κοιν. : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς