ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Λεωφόρος Μακαρίου Γ, αρ. 66
Κρόνος Κώρτ
4ος όροφος
Διαμ. 44
1077 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 87 55 44
Φαξ: +357 22 37 41 90

email: info@ishisinvestments.com

 

 

 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007