ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2002 αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπών για εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιτροπή Ελέγχου 
Άντζελα Σολωμονίδου – Πρόεδρος
Βρασίδας Μαυρουδής – Μέλος
Βασιλική Γεωργίου – Μέλος

Επιτροπή Διορισμών 
Βρασίδας Μαυρουδής – Πρόεδρος
Άντζελα Σολωμονίδου – Μέλος
Ευτύχιος Παπαχριστοφόρου – Μέλος 

Επενδυτική Επιτροπή  
Ευτύχιος Παπαχριστοφόρου – Πρόεδρος
Σπυρίδων Λεμπέσης – Μέλος
Βασιλική Γεωργίου – Μέλος


 

 

 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007