ΙΣΤΟΡΙΚΟ
     
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
     
  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
     
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
     
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
     
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
     
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 

Ελεγχτές:
KPMG Chartered Accountants

Μέγαρο Βερεγγάρια
Σπύρου Αραούζου 25
3036 Λεμεσός

 

Νομικοί Σύμβουλοι:
Καλλής & Καλλής

Aνδρέα Αβρααμίδη 9
Πελεκάνος Κώρτ 32
Γραφείο 1-2
2024 Δασούπολη

 

Χρηματιστές:
EGNATIA FINANCIAL SERVICES (CYPRUS) LIMITED

178 Λεωφ. Αθαλάσσας
Μέγαρο Ειρήνη
1ος όροφος
2025 Λευκωσία

 

Τραπεζίτες
Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ
Ελληνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.
Ε.

 

Γραμματέας
ANTEVA SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 66
Μέγαρο Κρόνος
4ος Όροφος
Τηλ: 22
87 55 44
Φαξ: 22
87 55 77

 

Εγγεγραμμένο Γραφείο 

Λεωφόρος Μακαρίου Γ, αρ. 66
Κρόνος Κώρτ
4ος όροφος
Διαμ. 44
1077 Λευκωσία

 

 

 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2006